Jdi na obsah Jdi na menu

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole 

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole vznikl dne 1. 6. 1994, kdy byla provedena registrace pod názvem Občanské sdružení při ZŠ Letní pole Vyškov na Ministerstvu vnitra České republiky. Z důvodu změny názvu školy a s ohledem na změnu legislativních podmínek fungování obdobných sdružení Novým občanským zákoníkem bylo sdružení dne 4. 2. 2016 zapsáno do Spolkového rejstříku pod názvem Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole.

Cílem Spolku je pomoc při vytváření optimálních materiálních a technických podmínek pro výuku žáků ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole. Spolek přispívá žákům na kulturní a sportovní účely a akce pořádané školou (návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, výstav, školy v přírodě, lyžařské  a plavecké výcviky, školní výlety). Pedagogickým pracovníků přispívá na vzdělávací akce související se zaměřením školy (soutěže, olympiády, vzdělávací a výchovné akce). Spolek má možnost požádat o dotace např. od města. Spolek může být i příjemcem sponzorských darů. Ze získaných finančních prostředků jsou také nakupovány a spravovány potřeby pro zimní sporty a tyto jsou k dispozici v půjčovně Spolku.

V neposlední řadě Spolek pořádá tradiční společenské plesy, dětské dny na závěr školního roku a další zajímavé akce.

Členem spolku může být každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku. Členem se stává po zaplacení členského příspěvku.

Při své činnosti se Spolek řídí svými stanovami.

 

A k t u á l n ě

Školní rok 2019 - 2020

nej-betlem-obr.png

Podrobnosti k soutěži

********************